hirdetés
hirdetés
 
 

Általános Szerződési Feltételek

 

A Szerződés alanyai

Egyrészről: a Sziget-Proc Bt. (széhely: 1149 Budapest, Pillangó park 14/C; adószám: 21892217-3-42; cégjegyzékszám: 02-06-071869), mint a diakoldal.hu portál üzemeltetője
Másrészről: a felhasználók (továbbiakban: Felek).
 

A tevékenység jogszabályi alapjai:
- 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény.

 

A portál szolgáltatásai

A diakoldal.hu célja, hogy egyes szolgáltatásaival a diákokat minél egyszerűbben, hatékonyabban segítse.

 

Használt tankönyv közvetítés

A diakoldal.hu portál látogatói regisztráció nélkül kereshetnek a meghirdetett tankönyvek között, valamint kapcsolatba léphetnek az egyes hirdetőkkel.

 

Könyvek meghirdetéséhez regisztráció szükséges, mely során egy valós e-mail cím, egy felhasználónév és egy település megadása nélkülözhetetlen.
 

Magántanár közvetítés

A diakoldal.hu portál látogatói regisztráció nélkül kereshetnek a hirdető tanárok között, valamint kapcsolatba léphetnek az egyes hirdetőkkel.

 

Magántanár hirdetés feladása az alap regisztráció (mely során egy valós e-mail cím, egy felhasználónév és egy település megadása nélkülözhetetlen) kiegészítése útján lehetséges. A kiegészítő regisztráció során megadandó a hirdető teljes neve is.
 

Jegyzetek

A diakoldal.hu portál látogatói regisztráció nélkül kereshetnek a feltöltött jegyzetek között. A jegyzeteket szintén regisztráció nélkül tölthetik le, kizárólag saját felhasználásra. A jegyzetek megosztása, másolása, különösen a más portálon történő hozzáférhetővé tétele szigorúan tilos, szerzői jogi következményekkel jár. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a diakoldal.hu portál felületein megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

 

Jegyzet feltöltéséhez regisztráció szükséges, mely során egy valós e-mail cím, egy felhasználónév és egy település megadása nélkülözhetetlen.
 

Diákmunka ajánlatok

A diakoldal.hu portál látogatói regisztráció nélkül kereshetnek a diákmunka ajánlatok között.

 

A diakoldal.hu portál üzemeltetője diákmunka ajánlatokat kizárólag gazdasági társaságoktól vagy szövetkezetektől fogad el. Diákmunka-ajánlat meghirdetése az alap regisztráció (mely során egy valós e-mail cím, egy felhasználónév és egy település megadása nélkülözhetetlen) kiegészítése útján lehetséges. A kiegészítés során egy már regisztrált felhasználó egy szervezet (gazdasági társaság vagy szövetkezet) regisztrációját kezdeményezi, mely során megadandó a társaság vagy szövetkezet neve, weboldalának címe (ha van), központi telefonszáma, adószáma (ha van), címe, e-mail címe, valamint egy kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címe. A szervezet regisztrációja során kell eldönteni, hogy a szervezet csupán egy, vagy több ajánlatot szeretne meghirdetni.

 

A diakoldal.hu portál üzemeltetője minden szervezeti regisztrációt egyedileg bírál el, a feltöltött hirdetések csak jóváhagyást követően lesznek elérhetőek a portálon. A portál üzemeltetője a szervezet regisztrációját, vagy a szervezet egyes, de akár összes hirdetését is indoklás nélkül visszautasíthatja. Visszautasítás esetén a hirdető a hirdetés megfizetett ellenértékéből visszatérítésre nem jogosult.

 

Regisztrált társaságonként, szervezetenként egyszerre egy diákmunka ajánlat meghirdetése ingyenes. Korlátlan számú diákmunka ajánlat meghirdetésének ára nettó 30.000,- forint minden naptári félévre (január 1-jétől június 30-ig, illetve július 1-jétől december 31-ig). Törtidőszaki megjelenés esetén a féléves díj arányos része fizetendő.
 

Programajánlatok

A diakoldal.hu portál látogatói regisztráció nélkül kereshetnek a meghirdetett programok között.

 

Programok meghirdetéséhez regisztráció szükséges, mely során egy valós e-mail cím, egy felhasználónév és egy település megadása nélkülözhetetlen. A portál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a programok meghirdetőit, hogy a programokat az üzemeltető bármikor, előzetes értesítés nélkül jogosult törölni abban az esetben, ha megítélése szerint a program a portál üzemeltetőjének érdekeit sérti.

 

Szerződés létrejötte

A Sziget-Proc Bt. és a Felek között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással, illetve a regisztrációval jön létre. A szerződés megkötésének nyelve: magyar.

 

Regisztráció

A diakoldal.hu portál minden látogatója, amennyiben belép weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

A megadott adatok, valamint a feltöltött tartalmak valódiságáért a regisztrációt kezdeményező tartozik felesőséggel. Amennyiben az üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok, vagy a feltöltött tartalmak valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás végeztével a diakoldal.hu portál üzemeltetője jogosult a regisztrált felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve felhasználót a diakoldal.hu portál használatából kizárni.

 

A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés érdekében a felhasználó által választott jelszó titkosságának megőrzése a felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a diakoldal.hu üzemeltetőjét ezért semminemű felelősség nem terheli.

 

A honlap regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra lehet szükség.

 

Magántanár hirdetés kialakításához, vagy diákmunka ajánlásához az alap regisztráción felül további adatok megadására is szükség van.

 

A regisztrációt követően a felhasználó további tartalmak létrehozására, közzétételére válhat jogosulttá, melyek szerkesztésébe, módosításába más felhasználókat is bevonhat. E jogosultságok megszerzése további adatok megadását, valamint további feltételek elfogadását feltételezik.

 

A diakoldal.hu portálon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció. Használt tankönyvek meghirdetéséhez, magántanár hirdetés feladásához, jegyzetek feltöltéséhez, programok ajánlásához és diákmunka-lehetőségek meghirdetéséhez regisztráció szükséges.

 

A regisztráció során a felhasználók részéről csupán alapvető adatok megadása szükséges. Így felhasználónév, e-mail cím és egy település.

 

Regisztráció esetén a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a diakoldal.hu üzemeltetője a felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, információkról. A felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul.

 

Felelősségkorlátozás

A Felhasználók, illetve más természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, illetve szövetkezetek által a diakoldal.hu portálon elhelyezett tartalmakért, a tartalomból eredő bármiféle károkért a diakoldal.hu portál üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a diakoldal.hu portál üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az olyan tartalmakat, amelyeket az oldal céljaival összeegyeztethetetlennek ítél, előzetes figyelmeztetés nélkül törölje.

 

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, így például üzemzavar, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

 

Szerzői jog

A diakoldal.hu portálon az üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek között a cikkeket, fotókat, grafikákat és egyéb anyagokat, a weboldal megjelenését, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a diakoldal.hu portál üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik.

 

Az üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (például fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

Moderálás

A diakoldal.hu egyes szolgáltatásainak igénybevétele során nyilvánossá tett tartalmakért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben, amennyiben bármilyen tartalom az üzemeltető vagy mások jogos érdekeit, illetve közerkölcsöt sért, az adott tartalom indoklás és előzetes értesítés nélkül törölhető. A jogsértést megvalósító felhasználók honlap használati jogosultságai korlátozhatóak. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

 

Egyéb rendelkezések

A diakoldal.hu portálon csak kizárólag azok a Felhasználók hirdethetnek, vagy helyezhetnek el tartalmakat, akik rendelkeznek az adott tartalom elhelyezéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

 

A portál üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Minden egyes módosítás alkalmával a honlap üzemeltetője felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására.

 

Utolsó módosítás: 2011. november 8.